Bemoediging

"Want hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft."
Psalmen 72:12
Bijbeltekst

 

Contact

POSTADRES:
Postbus 117 
8050 AC Hattem

BEZOEKADRES:
Korte Kerkstraat 8
8051 GN HATTEM
Tel. 038-4447532