Artikelen

Bemoediging

"Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed."
Psalmen 147:3
Bijbeltekst

 

Contact

POSTADRES:
Postbus 117 
8050 AC Hattem

BEZOEKADRES:
Korte Kerkstraat 8
8051 GN HATTEM
Tel. 038-4447532