Kerkenraad en Pastoraat

Pastoraat

Predikant:

Vacant sinds februari 2014

Pastoraal Werker:

zr. I. Dobbe-Bakker, Medeastraat 78, 7323 TB Apeldoorn - tel 055-3668139

 

Kerkenraad

Moderamen

Preses: br. D.C. Smaling, Kleine Gracht 3, 8051 VK  Hattem - tel 038-3376338

Vicepreses: br. W. Postma, Mosweg 16, 8191 JN Wapenveld - tel 038-4477112

Scriba & KAB: zr. D. van Olst-Veldkamp, Hendrikjesweg 34, 8051 ZE  Hattem - 038-4445319

Ouderlingen

br. D.C. Smaling, Kleine Gracht 3, 8051 VK  Hattem - tel 038-3376338 (wijk 1)

br. B. Michelsen, Honingweg 1, 8091 DN  Wezep - 038-3764353 (wijk 2)

br. W. Postma, Mosweg 16, 8191 JN Wapenveld - tel 038-4477112 (wijk 3)

Diakenen                    

br. M.J.B. Heerma, Putterweg 4a, 8191 AZ Wapenveld - tel 038-4479293

br. M.J.M. Michelsen, Achterstraat 44, 8051 GC  Hattem - 0625173688

Niet-ambtelijke leden

zr. I. Dobbe-Bakker, Medeastraat 78, 7323 TB Apeldoorn - tel 055-3668139 (Pastoraat)

zr. D. van Olst-Veldkamp, Hendrikjesweg 34, 8051 ZE  Hattem - 038-4445319 (KAB)

zr. T. Vels-Veldkamp, Frederikshoeve 13, 8052 AZ Hattem - tel. 038-7635122

Consulent namens de Classis Zwolle

 ds. H.C. Mijnders, Diasporalaan 5, 8017 DK  Zwolle - 038-4655600


Jaarthema voor het kerkelijk jaar 2018-2019:

'Dien de Here met vreugde'

​(Psalm 100:2)

 

Contact

POSTADRES:
Postbus 117 
8050 AC Hattem

BEZOEKADRES:
Korte Kerkstraat 8
8051 GN HATTEM
Tel. 038-4447532

Kerkdiensten