Kerkenraad en Pastoraat

Pastoraat

Predikant:

Vacant sinds februari 2014

Pastoraal Werker:

zr. I. Dobbe-Bakker, Medeastraat 78, 7323 TB Apeldoorn - tel 055-3668139

Kerkenraad

Moderamen

Preses: ds. H. Jonkman, Dronten (technisch voorzitter)

Vicepreses: br. W. Postma, Mosweg 16, 8191 JN Wapenveld - tel 038-4477112

Scriba & KAB: zr. D. van Olst-Veldkamp, Hendrikjesweg 34, 8051 ZE  Hattem - 038-4445319

Ouderlingen

br. B. Michelsen, Honingweg 1, 8091 DN  Wezep - 038-3764353 - wijk 1 (deels) en 2

br. W. Postma, Mosweg 16, 8191 JN Wapenveld - tel 038-4477112 - wijk 1 (deels)  en 3

Diakenen                    

br. M.J.M. Michelsen, Achterstraat 44, 8051 GC  Hattem - 0625173688

Niet-ambtelijke leden

zr. D. van Olst-Veldkamp, Hendrikjesweg 34, 8051 ZE  Hattem - 038-4445319 (KAB)

zr. T. Vels-Veldkamp, Frederikshoeve 13, 8052 AZ Hattem - tel. 038-7635122

Consulent namens de Classis Zwolle

 ds. H.C. Mijnders, Diasporalaan 5, 8017 DK  Zwolle - 038-4655600


Jaarthema voor het kerkelijk jaar 2018-2019:

'Het Gebed'

 

Contact

POSTADRES:
Postbus 117 
8050 AC Hattem

BEZOEKADRES:
Korte Kerkstraat 8
8051 GN HATTEM
Tel. 038-4447532

Kerkdiensten

21-10 om 9:30 - drs. M. Visser - Nunspeet
21-10 om 16:30 - Kand. A. Veuger - Nijkerk