Kerkverband CGK

De Christelijke Gereformeerde Kerk Hattem maakt onderdeel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en ressorteert onder de Classis Zwolle en de Particuliere Synode van het Oosten.

Bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn 181 gemeenten aangesloten verspreid over het land. Met 73.150 leden (45133 belijdende- en 28017 doopleden) en ca. 164 predikanten (ultimo 2015) wordt de Christelijke Gereformeerde Kerk tot de kleinere orthodox-protestantse kerkgenootschappen gerekend. Alle informatie over het landelijk kerkverband is te vinden op cgk.nl.

 

 

 

Contact

POSTADRES:
Postbus 117 
8050 AC Hattem

BEZOEKADRES:
Korte Kerkstraat 8
8051 GN HATTEM
Tel. 038-4447532

Kerkdiensten