038-4447532 info@cgkhattem.nl

Algemene informatie

Diensten

We vinden het fijn als je onze diensten bezoekt. Er is ’s morgens een kerkdienst welke om 09.30 uur begint. In de namiddag begint de dienst om 16.30 uur. Meer informatie over de kerkdiensten lees je op de pagina Kerkdiensten / Meeluisteren.

Anbi

De Christelijke Gereformeerde kerk te Hattem behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Hattem.

Zending

Nader in te vullen.

Kerkverband

De Christelijke Gereformeerde Kerk De Veste maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Wij horen bij de Classis Zwolle en de Particuliere Synode van het Oosten.
Bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn 180 gemeenten aangesloten verspreid over het land. Met ca. 73.500 leden en ca. 160 predikanten behoort de Christelijke Gereformeerde Kerk Nederland tot de kleinere orthodox-protestantse kerkgenootschappen. Informatie over het landelijk kerkverband is te vinden op www.cgk.nl.

Pin It on Pinterest