038-4447532 info@cgkhattem.nl

Inspiratie & Ontmoeting

Inspiratie

Jaarlijks organiseren we in de wintermaanden een aantal inspiratie & ontmoetingsavonden. Voor deze avonden nodigen we externe sprekers uit die over een bepaald onderwerp een korte inleiding houden.

Ontmoeting

Na de korte inleiding is er ruimte om in kleine groepjes elkaar te ontmoeten en samen over het onderwerp in gesprek te gaan. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, je kunt wel van elkaar leren!

Informele sfeer

De avonden hebben een informeel en interactief karakter. Onderlinge verbondenheid, naar elkaar luisteren, nieuwsgierigheid en samen ontdekken wat de Bijbel ons te bieden heeft.

Entree

De entree is gratis. Er is een collecte voor het project ‘Omzien naar’.

Data winterlezingen

13 december 2018
Is het oude testament een gruwelboek?
Professor Dr. J. Dekker
Aanvang 20.00 uur

16 januari 2019
Wie is God (voor mij)?
Professor H.G.L. Peels
Aanvang 20.00 uur

13 februari 2019
Hermeneutiek: de auteur, de tekst en de lezer
Dr. A. van Dussen
Aanvang 20.00 uur

Pin It on Pinterest