038-4447532 info@cgkhattem.nl

Inspiratie & Ontmoeting

Inspiratie

Jaarlijks organiseren we in de wintermaanden een aantal inspiratie & ontmoetingsavonden. Voor deze avonden nodigen we externe sprekers uit die over een bepaald onderwerp een korte inleiding houden.

Ontmoeting

Na de korte inleiding is er ruimte om in kleine groepjes elkaar te ontmoeten en samen over het onderwerp in gesprek te gaan. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, je kunt wel van elkaar leren!

Informele sfeer

De avonden hebben een informeel en interactief karakter. Onderlinge verbondenheid, naar elkaar luisteren, nieuwsgierigheid en samen ontdekken wat de Bijbel ons te bieden heeft.

Entree

De entree is gratis. Er is een collecte voor de onkosten.

Data winterlezingen

Voor het komend seizoen staan er weer mooie lezingen gepland.

De data en sprekers voor het het seizoen 2023-2024 zijn:

9 november 2023
Prof. dr. R. Roukema
8 februari 2024
Dr. A. van den Os
7 maart 2024
Prof. dr. A. Huijgen
7 november
2024
Prof. dr. M.A. van Willigen

De avonden beginnen om 20.00 ur.
De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Pin It on Pinterest