038-4447532 info@cgkhattem.nl

Inspiratie & Ontmoeting

Inspiratie

Jaarlijks organiseren we in de wintermaanden een aantal inspiratie & ontmoetingsavonden. Voor deze avonden nodigen we externe sprekers uit die over een bepaald onderwerp een korte inleiding houden.

Ontmoeting

Na de korte inleiding is er ruimte om in kleine groepjes elkaar te ontmoeten en samen over het onderwerp in gesprek te gaan. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, je kunt wel van elkaar leren!

Informele sfeer

De avonden hebben een informeel en interactief karakter. Onderlinge verbondenheid, naar elkaar luisteren, nieuwsgierigheid en samen ontdekken wat de Bijbel ons te bieden heeft.

Entree

De entree is gratis. Er is een collecte voor het project ‘Omzien naar’.

Data winterlezingen

De laatst gehouden winterlezing is van het seizoen 2019-2020. Door corona zijn de lezingen het afgelopen seizoen niet doorgegaan. We hopen dat het komend seizoen DV weer door kan gaan. We zien uit naar een mooie opkomst, fijne gesprekken met actuele onderwerpen.

De data voor het seizoen 2021-2022 zijn:

23 maart 2022 Mgr. Dr. G. de Korte
21 april 2022 Prof. Dr. J.J. Boersema
21 september 2022 Dr. R. Peels

Pin It on Pinterest