038-4447532 info@cgkhattem.nl

Inspiratie & Ontmoeting

Inspiratie

Jaarlijks organiseren we in de wintermaanden een aantal inspiratie & ontmoetingsavonden. Voor deze avonden nodigen we externe sprekers uit die over een bepaald onderwerp een korte inleiding houden.

Ontmoeting

Na de korte inleiding is er ruimte om in kleine groepjes elkaar te ontmoeten en samen over het onderwerp in gesprek te gaan. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, je kunt wel van elkaar leren!

Informele sfeer

De avonden hebben een informeel en interactief karakter. Onderlinge verbondenheid, naar elkaar luisteren, nieuwsgierigheid en samen ontdekken wat de Bijbel ons te bieden heeft.

Entree

De entree is gratis. Er is een collecte voor het project ‘Omzien naar’.

Data winterlezingen

De laatste winterlezing seizoen 2018-2019
is gehouden. Mooie opkomst, fijne gesprekken en actuele onderwerpen.
We gaan er daarom mee door!
De data voor het volgende seizoen zijn al bekend. Te zijner tijd volgt er meer informatie over de onderwerpen.

11 december 2019 Prof. dr. G.C. Den Hertog
15 januari 2020 Prof. dr. M.J. Kater
12 februari 2020 Prof. dr. A. Huijgen

Pin It on Pinterest