038-4447532 info@cgkhattem.nl

Volg live de diensten vanuit CGK Hattem

We streven ernaar iedere zondag de diensten via een live streaming uit te zenden. Ook op deze manier ben je van harte welkom in een van onze kerkdiensten

Liturgie a.s. zondag

Zie onderaan deze pagina

Bijzonderheden komende diensten:

29 maart is de bovenstemgroep van de Gasthuiskerk in de middagdienst aanwezig

10 april (Goede vrijdag) een dienst met cantate-karakter. Erica Vogel zal enkele cantates zingen.
Erica wordt begeleid door Gerwin v.d. Plaats.

Zondag

Elke zondag staan de deuren van onze kerk De Veste voor je open. Op de eerste en derde zondag van de maand is er na de morgendienst koffiedrinken. Ook is er dan gelegenheid voor ontmoeting en een gesprek.

Aanvangstijden
Van 1 april tot 31 oktober
Morgendienst: aanvang 09:30 uur
Avonddienst: aanvang 19:00 uur

Van 1 november tot 1 april
Morgendienst: aanvang 09:30 uur
Middagdienst: aanvang 16:30 uur

’s Zomers zijn er 4 weken lang gezamenlijke diensten (GKV, NGK, CGK). In 2020 van 26 juli t/m 22 augustus. Voor de locaties en tijden, raadpleeg deze website of de lokale pers.

Tip: Kijk bij agenda voor de diensten van deze maand en andere activiteiten.

Locatie en parkeren
Onze diensten worden gehouden in ons kerkgebouw De Veste aan de Korte Kerkstraat 8. Rondom de kerk is parkeren niet goed mogelijk.

Je kunt het beste parkeren op:

  • Parkeerplaats De Bleek: Nieuweweg (tussen nummers 19 en 27), postcode: 8051 EE.
  • Parkeergarage Tinneplein: Koestraat 21, postcode: 8051 GT.

De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig voor gehoorapparatuur.

 

Liturgie aanstaande zondagmorgen

Voorganger: Ds. J. van Vulpen

Voorzang psalm 27: 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen psalm 95: 1 en 3
Lezing van de wet
Zingen psalm 119: 83 en 84
Gebed
Schriftlezing Mattheüs 21: 1 – 11
Zingen psalm 89: 12 en 13
Woordverkondiging Matt. 21: 5
Zingen gezang 121: 1, 2 en  4
Dankgebed
Collecte
Kinderlied ELB 428: 1, 2 en 3
Zingen psalm 72: 4 en 7
Zegen

Liturgie aanstaande zondagavond

Voorganger: Ds. J. van Vulpen

Voorzang gezang 177: 1 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen psalm 25: 6 en 7
Gebed
Schriftlezing Joh. 18: 18 tot 19: 18a
Zingen psalm 40: 3, 4 en 5
Woordverkondiging Joh. 19: 16b – 17a
Zingen gezang 182: 1, 2 en 6
Dankgebed
Collecte
Zingen psalm 56: 4
Geloofsbelijdenis
Zingen psalm 68: 7
Zegen

Pin It on Pinterest