038-4447532 info@cgkhattem.nl

Volg live de diensten vanuit CGK Hattem

We streven ernaar iedere zondag de diensten via een live streaming uit te zenden. Ook op deze manier ben je van harte welkom in een van onze kerkdiensten

Liturgie a.s. zondag

Zie onderaan deze pagina

Zondag

Elke zondag staan de deuren van onze kerk De Veste voor je open. Op de eerste en derde zondag van de maand is er na de morgendienst koffiedrinken. Ook is er dan gelegenheid voor ontmoeting en een gesprek.

Aanvangstijden
Van 1 april tot 31 oktober
Morgendienst: aanvang 09:30 uur
Avonddienst: aanvang 19:00 uur

Van 1 november tot 1 april
Morgendienst: aanvang 09:30 uur
Middagdienst: aanvang 16:30 uur

’s Zomers zijn er 4 weken lang gezamenlijke diensten (GKV, NGK, CGK). In 2021 van 30 juli t/m 20 augustus. Voor de locaties en tijden, raadpleeg deze website of de lokale pers.

Tip: Kijk bij agenda voor de diensten van deze maand en andere activiteiten.

Locatie en parkeren
Onze diensten worden gehouden in ons kerkgebouw De Veste aan de Korte Kerkstraat 8. Rondom de kerk is parkeren niet goed mogelijk.

Je kunt het beste parkeren op:

  • Parkeerplaats De Bleek: Nieuweweg (tussen nummers 19 en 27), postcode: 8051 EE.
  • Parkeergarage Tinneplein: Koestraat 21, postcode: 8051 GT.

De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig voor gehoorapparatuur.

 

Aanpassing diensten i.v.m. coronavirus

 

Er zijn weer diensten in De Veste met inachtneming van de regels zoals deze door de kerken zijn afgesproken met de overheid.

 

Liturgie 26 maart morgendienst 09.30 uur

Voorganger: Ds. A. van den Os

Voorzang psalm 115: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen psalm 103: 1
Wetslezing
Zingen psalm 1: 1
Gebed
Schriftlezing Johannes 18: 1-12
Zingen lgezang 330: 1 en 2
Woordverkondiging
Muzikaal meditatief moment
Zingen gezang 169: 4 en 5
Dankzegging
Collecte
Kindermoment
Zingen gezang 182: 1 en 6
Zegen

Liturgie 26 maart middagdienst 16.30 uur 

Voorganger: Ds. P.D.J. Buijs

Voorzang gezang 177: 1, 2 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen SB 12: 1 en 5
Gebed
Schriftlezing Mattheus 26: 36 – 46 en 27: 27 – 30
Zingen psalm 88: 1, 2 en 4
Woordverkondiging Jesaja 53: 8
Muzikaal meditatief moment
Zingen psalm 116: 4, 5 en 11
Dankgebed
Collecte
Zingen Wkl 161
Geloofsbelijdenis
Zingen psalm 56: 6
Zegen

Pin It on Pinterest