038-4447532 info@cgkhattem.nl

Volg live de diensten vanuit CGK Hattem

We streven ernaar iedere zondag de diensten via een live streaming uit te zenden. Ook op deze manier ben je van harte welkom in een van onze kerkdiensten

Liturgie a.s. zondag

Zie onderaan deze pagina

Zondag

Elke zondag staan de deuren van onze kerk De Veste voor je open. Op de eerste en derde zondag van de maand is er na de morgendienst koffiedrinken. Ook is er dan gelegenheid voor ontmoeting en een gesprek.

Aanvangstijden
Van 1 april tot 31 oktober
Morgendienst: aanvang 09:30 uur
Avonddienst: aanvang 19:00 uur

Van 1 november tot 1 april
Morgendienst: aanvang 09:30 uur
Middagdienst: aanvang 16:30 uur

’s Zomers zijn er 4 weken lang gezamenlijke diensten (GKV, NGK, CGK). In 2020 van 19 juli t/m 9 augustus. Voor de locaties en tijden, raadpleeg deze website of de lokale pers.

Tip: Kijk bij agenda voor de diensten van deze maand en andere activiteiten.

Locatie en parkeren
Onze diensten worden gehouden in ons kerkgebouw De Veste aan de Korte Kerkstraat 8. Rondom de kerk is parkeren niet goed mogelijk.

Je kunt het beste parkeren op:

  • Parkeerplaats De Bleek: Nieuweweg (tussen nummers 19 en 27), postcode: 8051 EE.
  • Parkeergarage Tinneplein: Koestraat 21, postcode: 8051 GT.

De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig voor gehoorapparatuur.

 

Aanpassing diensten i.v.m. coronavirus

 

Er zijn weer diensten in De Veste.  In de ochtenden en met inachtneming van de regels zoals deze door de kerken zijn afgesproken met de overheid.
De middagdienst is gezamenlijk met de Gasthuiskerk.

 

Liturgie aanstaande zondagmorgen

Voorganger: Porf. dr. G.C. den Hertog

Voorzang psalm 100: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen
Wetslezing
Zingen psalm 87: 1, 2, 3 en 4
Gebed
Schriftlezing Handelingen 10 (HSV)
Zingen gezang 243: 1, 2 en 7
Woordverkondiging Handelingen 10: 34-35
Zingen gezang 305: 1 en 2
Dankzegging
Kinderlied: Tot 7 maal 70 maal
Zingen 67: 1 en 2
Zegen
Collecte bij de uitgang

Liturgie aanstaande zondagmiddag (Gasthuiskerk)

Voorganger: Prof. dr. G.C. den Hertog

Voorzang psalm 42: 1 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen gezang 19: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing Psalm 27
Zingen psalm 18: 1 en 5
Woordverkondiging Psalm 27: 1a
Zingen psalm 27: 1, 2, 4 en 7
Dankgebed
Collecte
Zingen psalm 33: 7 en 8
Geloofsbelijdenis
Zingen gezang 409: 1, 4 en 5
Zegen

Pin It on Pinterest