038-4447532 info@cgkhattem.nl

Volg live de diensten vanuit CGK Hattem

We streven ernaar iedere zondag de diensten via een live streaming uit te zenden. Ook op deze manier ben je van harte welkom in een van onze kerkdiensten

Liturgie a.s. zondag

Zie onderaan deze pagina

Zondag

Elke zondag staan de deuren van onze kerk De Veste voor je open. Op de eerste en derde zondag van de maand is er na de morgendienst koffiedrinken. Ook is er dan gelegenheid voor ontmoeting en een gesprek.

Aanvangstijden
Van 1 april tot 31 oktober
Morgendienst: aanvang 09:30 uur
Avonddienst: aanvang 19:00 uur

Van 1 november tot 1 april
Morgendienst: aanvang 09:30 uur
Middagdienst: aanvang 16:30 uur

’s Zomers zijn er 4 weken lang gezamenlijke diensten (GKV, NGK, CGK). In 2021 van 18 juli t/m 8 augustus. Voor de locaties en tijden, raadpleeg deze website of de lokale pers.

Tip: Kijk bij agenda voor de diensten van deze maand en andere activiteiten.

Locatie en parkeren
Onze diensten worden gehouden in ons kerkgebouw De Veste aan de Korte Kerkstraat 8. Rondom de kerk is parkeren niet goed mogelijk.

Je kunt het beste parkeren op:

  • Parkeerplaats De Bleek: Nieuweweg (tussen nummers 19 en 27), postcode: 8051 EE.
  • Parkeergarage Tinneplein: Koestraat 21, postcode: 8051 GT.

De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig voor gehoorapparatuur.

 

Aanpassing diensten i.v.m. coronavirus

 

Er zijn weer diensten in De Veste met inachtneming van de regels zoals deze door de kerken zijn afgesproken met de overheid.

 

Liturgie 26 mei morgendienst 09.30 uur

Voorganger: Ds. J. Storms

Voorzang E&R 53
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Lvdg 227
Lezen HC Zondag 18 vr & ant 49
Zingen Lvdg 228
Gebed
Schriftlezing Lev. 23: 10 – 18
Zingen gezang 221: 1 en 2
Woordverkondiging 1 Kor. 15: 20 – 23
Muzikaal meditatief moment
Zingen gezang 221: 3
Dankzegging
Zingen psalm 47: 2 en 3
Gedicht
Zingen Opw 366: 1 en 3
Zegen
Collecte bij de uitgang

Liturgie 29 mei avonddienst 19.00 uur 

Voorganger:

Zingen psalm
Stil gebed
Votum en groet
Zingen psalm
Gebed
Schriftlezing
Zingen psalm
Woordverkondiging
Muzikaal meditatief moment
Zingen gezang
Dankgebed
Zingen gezang
Geloofsbelijdenis
Zingen gezang
Zegen
Collecte bij de uitgang

Pin It on Pinterest