038-4447532 info@cgkhattem.nl

Ontmoeten

Ons uitgangspunt

Mattheus 22: 37 – 39
Jezus zei tegen hem (ons):  U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.  Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is:  U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Vanuit dit Bijbelgedeelte is de conclusie te trekken dat omzien naar elkaar een grondhouding is van de gemeente van Christus.

De Heere Jezus laat in Zijn periode op aarde zien hoe belangrijk ‘omzien naar’ is. Dat begint al met het naar ons toekomen op aarde! Hij ziet naar ons om, Hij kwam om ons te redden! Verder zijn er talloze voorbeelden ons gegeven in de boeken van de apostelen. Tot en met aan de laatste momenten toe (omzien naar de vrouwen, de apostelen, zijn broer) was Jezus bezig met ‘omzien naar’.

Onze missie en visie

Als gemeente van Jezus Christus onze God loven en prijzen en Zijn naam groot maken. Geraakt door Gods Woord en gedreven door de Geest een warme en gastvrije gemeente zijn.

Onze uitwerking van de missie en visie

Als gemeente hebben we één centraal thema wat we oppakken, dit is: ‘Omzien naar’. Het thema kent twee speerpunten:

  • ‘Omzien naar elkaar‘ (als gemeente)
  • ‘Omzien naar de ander’ (onze naaste)

Met het project ‘Omzien naar’ willen we samen met onze gasten kerk zijn. Dit doen we door in gesprek te gaan, te luisteren, te dienen, lief te hebben,  kortom  door ‘om te zien’ zoals ons grote voorbeeld de Heere Jezus dat deed toen Hij op aarde was.

Voorbeelden van ‘Omzien naar elkaar’ (als gemeente)

Naast het individuele onderlinge omzien, met elkaar koffiedrinken na de kerkdienst (1e zondag van de maand), koffiepunt, een gezamenlijke maaltijd, informele bijeenkomsten en gemeente-avonden.

Voorbeelden van ‘Omzien naar de ander’ (onze naaste)

Het organiseren van ontmoetingsavonden (zie agenda voor het eerstvolgende evenement) en koffiepunt.

Verder hebben we met regelmaat in de middagdiensten een koor of iets dergelijks, waarvoor we via de lokale media belangstellenden uitnodigen om deze diensten bij te wonen.

Pin It on Pinterest