038-4447532 info@cgkhattem.nl

Privacy verklaring

Christelijke Gereformeerde Kerk, gevestigd aan:

Korte Kerkstraat 8
8051 GN HATTEM
Tel. 038-4447532,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.cgkhattem.nl

Christelijke Gereformeerde Kerk
Korte Kerkstraat 8
8051 GN HATTEM
Tel. 038-4447532

Persoonsgegevens die wij verwerken

Christelijke Gereformeerde Kerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze contactformulier en daardoor gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cgkhattem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Christelijke Gereformeerde Kerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
РJe te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taken uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Christelijke Gereformeerde Kerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Christelijke Gereformeerde Kerk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Christelijke Gereformeerde Kerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

-Emailadres om in contact te komen en om vragen die online gesteld worden te kunnen beantwoorden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Christelijke Gereformeerde Kerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Christelijke Gereformeerde Kerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe wij omgaan met jou persoonsgegevens

Christelijke Gereformeerde Kerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@cgkhattem.nl.

-Zo maakt Christelijke Gereformeerde Kerk gebruik van een beveiligde verbinding (HTTPS)
-Worden de computers waar de mail binnenkomt, voorzien van een firewall en antivirus.

Pin It on Pinterest